Τα οχήματα χωρίς οδηγό θα αποφασίζουν… ηθικά


Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα οχήματα χωρίς οδηγό θα μπορούν να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση την ηθική. 

Η αυτόνομη κίνηση των οχημάτων αποτελεί μία πρόκληση τόσο για τους κατασκευαστές και τους προγραμματιστές όσο και για εκείνους που ρυθμίζουν την κυκλοφορία στο δρόμο. Ένα από τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν τα οχήματα χωρίς οδηγό είναι εάν θα δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των επιβατών τους έναντι της ασφάλειας των πεζών ή των οδηγών άλλων οχημάτων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, θα πρέπει να εισαχθούν παράμετροι ηθικής για τον τρόπο λειτουργίας των οχημάτων χωρίς οδηγό, αφού οι συνθήκες στις οποίες θα κινούνται θα είναι γεμάτες προκλήσεις και θα πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη των οχημάτων αυτών να αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη της μια σειρά από διαφορετικούς παράγοντες. Μετά από τον κατάλληλο προγραμματισμό, το λογισμικό μπορεί να μάθει μια σειρά από κανόνες που θα πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται, όπως για παράδειγμα το να μην παραβιάζονται οι φωτεινοί σηματοδότες.

Οι Γερμανοί ερευνητές της Ομοσπονδιακής Διεύθυνσης Μεταφορών έθεσαν μια σειρά από 20 ηθικές αρχές πάνω στις οποίες θα βασίζεται η κίνηση των οχημάτων χωρίς οδηγό, παρόλο που είναι δύσκολο να δημιουργηθεί ένα μοντέλο πάνω στην ανθρώπινη ηθική.Source link