Τι θα κληθούν να πληρώσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα μέχρι το τέλος του έτους

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σε σχετική του ανακοίνωση, αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι

Περισσότερα