Επισκευή Υπολογιστών

3.500 παράνομες διαφημιστικές αφίσες αποξηλώθηκαν από κεντρικούς δρόμους σε όλο το λεκανοπέδιο

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών λαβάρων και αφισών από κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, η

Περισσότερα