Πού απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας
Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018, 14:29

Για την είσπραξη χρημάτων, ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από τον δημόσιο τομέα, από δημοσίους υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά δικαιούχο.

Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού, ενώ τίτλοι πληρωμής που εξοφλούνται με ποσό κάτω των 1.500 ευρώ συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές των δικαιούχων.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018, 14:29Source link