ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων ηλικίας 18 – 66 ετών
05 Jul ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων ηλικίας 18 – 66 ετών

Posted at 12:09h
in BUSINESS
by Soustas

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών για την κατάρτιση προγράμματος προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18 – 66 ετών.

Ανάμεσα στις προϋποθέσεις εντοπίζεται πως οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18-66 ετών, να έχουν την ιδιότητα του ανέργου διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα μαζί με επιχειρηματικό σχέδιο, να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες. Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

α) έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €) για ατομικούς επιχειρηματίες / επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000 €) / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
γ) έως οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €) / ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα προκληθεί δαπάνη ύψους έως 119.950.000 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του προγράμματος. Με σχετικές δημόσιες προσκλήσεις που εκδίδονται από τον Διοικητή του Οργανισμού, καθορίζεται κάθε φορά τόσο ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων όσο και ο αριθμός των θέσεων που αφορά στις ηλικιακές ομάδες.

Πηγή: epixeiro.gr

Like this:

Like Loading…Source link