H διαχείριση του νερού και οι στρατηγικές στο επίκεντρο του EFRWS


Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, 14:25

Του Francesco De Palo από τη Ρώμη
Twitter@FDePalo

Το νερό και η διαχείρισή του βρίσκεται στο επίκεντρο του Φόρουμ EFRWS(European Forum on the Regulation of Water Services) με τη συμμετοχή του Wareg (European Water Regulators), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστών Υδάτων, και υπό την προεδρία του Ιταλού διευθυντή της Ιταλικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Arera), Andrea Guerrini.

Δεδομένου ότι η πράσινη και  η ψηφιακή μετάβαση στον τομέα του ύδατος αποδεικνύεται κομβικό σημείο, είναι προφανές ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών Αρχών του νερού γίνεται επίσης στρατηγικός προκειμένου να διασφαλίζονται η διαχείριση, η ποιότητα του πόσιμου νερού αλλά και οι υπηρεσίες αποχέτευσης σε δύσκολες οικονομικά εποχές όπως είναι αυτή της πανδημίας και έπειτα.

Η ανάκτηση του αποδοτικού βιομηχανικού κόστους, η αποτελεσματική υλοποίηση των επενδύσεων, η διαφάνεια και η ορθότητα των τελικών τιμών για υπηρεσίες καλής ποιότητας, είναι μερικοί από τους μακροοικονομικούς στόχους αυτής της δράσης και με δεδομένο πως  η υγιής οικονομική ρύθμιση μπορεί να προάγει τη σταθερότητα της διαχείρισης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου με στόχο να σχεδιαστεί ένας χάρτης των ενεργειών που αναλαμβάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων στον τομέα του νερού. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων θα εξεταστεί η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανάκτηση πρώτων υλών και ενέργειας, η παραγωγή από λυματολάσπη, η επαναχρησιμοποίηση του νερού και η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού.

Σε αυτό το σημείο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχουν αναπτύξει συγκεκριμένα εργαλεία ανταμοιβής για να δώσουν κίνητρα για βέλτιστες πρακτικές, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανανεωμένες πολιτικές όσον αφορά στην τιμολόγηση του νερού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα την αναδιατύπωση της Οδηγίας για το πόσιμο νερό (DWD), επομένως θα είναι χρήσιμο να αναλυθεί ο πιθανός αντίκτυπος αυτών των διατάξεων καθώς και οι πιθανές προσεγγίσεις για την εφαρμογή της στα κράτη μέλη της ΕΕ. και γενικότερα, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ρυθμιστικές αρχές στη διασφάλιση της αποτελεσματικής υιοθέτησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα των υδάτων.

Να επισημανθεί πως  η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αξιολόγησης για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στα αστικά λύματα και τη χρήση της λάσπης, σύμφωνα με το νέο πρότυπο της κυκλικής οικονομίας.

Υπάρχει επίσης χώρος για ενέργειες στην περιοχή των Βαλκανίων, όπου το νερό είναι μέρος ενός «παιχνιδιού» στο οποίο συμμετέχουν ήδη άλλοι παίκτες με σχετικές στοχευμένες δράσεις, όπως υποδομές, ενέργεια και εμβόλια. Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην ΕΕ θα αξιολογηθούν σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομοθετικού κεκτημένου για τα ύδατα.

Παρόντες στο Φόρουμ θα είναι οι Ιταλοί υπουργοί Roberto Cingolani και Enrico Giovannini, ο πρόεδρος της Arera Stefano Besseghini, Ευρωπαίοι επίτροποι όπως ο Virginijus Sinkevičius και τεχνοκράτες ανώτατου επιπέδου όπως ο Ambroise Fayolle, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αλλά και εκπρόσωποι ρυθμιστικών φορέων ευρωπαϊκών χωρών.

Πηγή