Τεχνολογία

Ευελιξία στη διαχείριση εσωτερικών μονάδων κλιματισμού με το νέο κεντρικό χειριστήριο AC Smart Bacnet από την LG ElectronicsΗ LG Electronics (LG) και το τμήμα Business Solutions παρουσιάζουν το νέο κεντρικό χειριστήριο εσωτερικών μονάδων κλιματισμού AC Smart Bacnet το οποίο παρέχει πολλαπλές δυνατότητες στους επαγγελματίες που επιθυμούν να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό κλιματιστικών μονάδων. Καθιστώντας δυνατό τον έλεγχο σε 128 εσωτερικές μονάδες, το νέο χειριστήριο διαθέτει οθόνη αφής και διευκολύνει στη διαρκή παρακολούθηση ενός συστήματος.

 

Το νέο AC Smart Bacnet ενσωματώνει όλες τις προηγμένες λειτουργίες του AC Smart. Συγκεκριμένα, προσφέρει έλεγχο ζώνης, είτε ανά ομάδα καθορισμένη από τον χρήστη είτε ανά κάθε μονάδα ξεχωριστά, καθώς και δυνατότητα αναφοράς λειτουργίας δηλαδή αποθήκευση ιστορικού λειτουργίας. Με τη ρύθμιση ανώτατου και κατώτατου ορίου θερμοκρασίας, αποφεύγεται η πιθανότητα παγώματος ή υπερθέρμανσης των χώρων, ενώ με τον χρονοπρογραμματισμό γίνεται πιο εύκολη η εσωτερική διαχείριση.

 

Ο ιδιοκτήτης έχει την επιλογή σύνδεσης πολλαπλών κεντρικών χειριστηρίων (απλών κεντρικών ή χειριστηρίων οθόνης αφής), καθώς και κλειδώματος του τρόπου λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων (θερμοκρασία, ταχύτητα ανεμιστήρα, εκκίνηση ή διακοπή). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή για εξαναγκασμένη διακοπή λειτουργίας όλων των μονάδων με λήψη εξωτερικού σήματος (π.χ. fire alarm).

 

Τέλος, με το ενσωματωμένο Bacnet Gateway στο νέο χειριστήριο είναι εφικτή η άμεση διασύνδεση με το συνολικό σύστημα διαχείρισης του κτηρίου (BMS – Building Management System) έτσι ώστε ο κεντρικός έλεγχος να γίνεται πιο εύκολος και ευέλικτος.
Source link