Ειδήσεις

Τους πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής παρουσίασε ο Χρ. Σταϊκούρας σε διεθνείς επενδυτές


Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022, 04:13

Για την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης μίλησε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μεγάλες διεθνείς τράπεζες και άλλους οργανισμούς.

Ο υπουργός Οικονομικών στην ομιλία του τόνισε ότι «σε αυτή την ταραχώδη περίοδο παρατεταμένης υψηλής αβεβαιότητας και αστάθειας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας αποτελεί μείζονα πρόκληση. Οι κυβερνήσεις καλούνται να συνεργαστούν και να αναπτύξουν έγκαιρες, αποτελεσματικές και διορατικές πολιτικές. Στην περίπτωση της Ελλάδας, την τελευταία τριετία η κυβέρνηση σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές που αντανακλούν τις παραπάνω αρχές και οδηγούν σε σημαντικά επιτεύγματα, όπως επιβεβαιώνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Ο κ. Σταϊκούρας εστίασε σε ορισμένες βασικές παραμέτρους, οι οποίες εκτίμησε ότι αντανακλούν το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον στην χώρα μας. Όπως επισήμανε:

· Η Ελλάδα συνεχίζει να υπερβαίνει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη.

· Η σύνθεση του ΑΕΠ αλλάζει προς θετική κατεύθυνση.

· Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι θετικές.

· Ο τραπεζικός τομέας έχει σημειώσει, και εξακολουθεί να σημειώνει, αξιοσημείωτη πρόοδο.

· Τα δημόσια οικονομικά συνεχίζουν να κινούνται σε πορεία βελτίωσης.

· Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε τροχιά μείωσης που αποτελεί ρεκόρ.

· Η αξιοπιστία της χώρας ενισχύεται.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε δύσκολες περιστάσεις, καθώς έχει επιτύχει ισχυρή ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη, μειώνοντας παράλληλα την ανεργία και βελτιώνοντας τα δημόσια οικονομικά. Όπως μάλιστα τόνισε ή χώρα μας έχει υλοποιήσει συγκεκριμένες και ευρείας κλίμακας μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, σημείωσε ότι είναι καθοριστικής σημασίας για την χώρα να συνεχίσει να εφαρμόζει μια φιλική αναπτυξιακά και δημοσιονομικά συνετή οικονομική στρατηγική, η οποία θα βασίζεται σε 7 πυλώνες:

· Εφαρμογή στοχευμένων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις των πολυεπίπεδων κρίσεων, ιδίως για το πιο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας.

· Εφαρμογή αξιόπιστης και συνετής δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αποτελεί την κεντρική κατεύθυνση στον οδικό χάρτη μας για την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας.

· Ενίσχυση της ρευστότητας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

· Εφαρμογή φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

· Εφαρμογή μιας έξυπνης εκδοτικής στρατηγικής, βασισμένης στις χαμηλές μέσες ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες και στην ενεργητική διαχείριση υφιστάμενων υποχρεώσεων (liability management), που επιτρέπει τη διατήρηση σημαντικού ύψους ταμειακών διαθεσίμων.

· Εφαρμογή μέτρων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, παράλληλα με την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής για τους πιο ευάλωτους πολίτες.

· Ενίσχυση της άμυνας της χώρας, με αυξημένες δαπάνες αγοράς οπλικών συστημάτων. Είναι σαφές πως, παρά τις δυσκολίες και τη διεθνή αστάθεια, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα, έχει εισέλθει σε ένα νέο κεφάλαιο.

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας αναγνώρισε ότι το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μια παρατεταμένη αβεβαιότητα, η οποία υποκρύπτει κινδύνους που συνδέονται με τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό. Όπως σημείωσε, «έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που εγείρονται, αλλά έχουμε επίσης την ικανότητα, την εμπειρία και τη γνώση, ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά, διαφυλάσσοντας όλα όσα πέτυχαμε και κεφαλαιοποιώντας την πρόοδό μας, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω την ελληνική οικονομία και να βελτιώσουμε τις προοπτικές της χώρας».

Πηγή