Τεχνολογία

Η Vidavo ενώνει τις δυνάμεις της με κορυφαίους εμπειρογνώμονες του IoT σε ένα νέο έργο ψηφιακής υποστήριξης ασθενών.


23 Mar Η Vidavo ενώνει τις δυνάμεις της με κορυφαίους εμπειρογνώμονες του IoT σε ένα νέο έργο ψηφιακής υποστήριξης ασθενών.

Posted at 11:19h
in LIFE TECH
by Soustas

Τι είναι το IntellIoT

Το IntellIoT είναι ένα έργο έρευνας και καινοτομίας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πλαισίου λογισμικού  για ευφυή περιβάλλοντα, όπου εκτελούνται νέας γενιάς εφαρμογές IoT, οι οποίες εξελίσσονται διατηρώντας τον άνθρωπο στο κύκλωμα (Humanintheloop) ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος.  Η  συμβολή του ανθρώπου είναι ζωτικής σημασίας, αφού βοηθά το σύστημα θα βελτιώσει τις δυνατότητές του λήψης αποφάσεων ταχύτερα από ό, τι θα έκανε από μόνο του. Οι επιλεγμένοι τομείς εφαρμογής του IntellIoT είναι  γεωργία, η μεταποίηση και η υγεία.

Η Κοινοπραξία και γιατί Vidavo

Η κοινοπραξία αποτελείται από 14 εταίρους σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες, με συντονιστή τη Siemens AG, υπεύθυνο του τομέα Υγείας την Philips Healthcare και τη Vidavo S.A. ως την πιο πρόσφατη προσθήκη στην κοινοπραξία,  για να ενισχύσει την περίπτωση εφαρμογής – Υγεία- στο IntellIoT.

Η Vidavo επιλέχθηκε στα πλαίσια του Open Call 1 του IntellIoT τον Μάρτιο του 2022 ώστε να επεκτείνει τις δυνατότητες του Vida24© και να υποστηρίξει την θεραπεία ασθενών με καρδιοαγγειακά νοσήματα στο σπίτι με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Vida24© αποτελεί ένα πιστοποιημένο (CE class II.a ιατροτεχνολογικό προϊόν) οικοσύστημα mobile και cloud εφαρμογών που εμπιστεύονται χιλιάδες χρήστες.

Η εφαρμογή Vida24, συλλέγει και παρακολουθεί συνεχώς ζωτικά σημεία και φυσική δραστηριότητα προκειμένου να εξάγει εξατομικευμένες ειδοποιήσεις και πληροφορίες, όπως συμμόρφωση πλάνου φροντίδας και ανάγκη επίσκεψης στα επείγοντα με βάση αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μετά την ολοκλήρωση του Open Call 1, η κοινοπραξία του IntellIoT αποφάσισε να καταστήσει τη Vidavo επίσημο εταίρο της κοινοπραξίας. Σε συνεργασία με την Phillips Healthcare και την Καρδιολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, σχεδιάζουν προσωποποιημένα μοντέλα μηχανικής μάθησης που θα υποστηρίζουν την απόφαση του γιατρού σχετικά με την πορεία των περιστατικών εξατομικευμένα για το κάθε ασθενή.

Εικόνα 1 Συνάντηση ομάδας εργασίας “AI on Healthcare” στα γραφεία της Philips στο Άιντχοφεν, Ολλανδία.

 

Συγκεκριμένα, τα μοντέλα μηχανικής επανεκπαιδεύονται από τα ιατρικά δεδομένα του εκάστοτε ασθενή, τοπικά στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής Vida24©, χωρίς να απαιτείται η αποστολή τους σε cloud υποδομές ενισχύοντας την ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Έτσι, δημιουργούνται εξατομικευμένες προβλέψεις και τα μοντέλα μηχανικής μάθησης «μαθαίνουν» τον ασθενή όπου εφαρμόζονται καλύτερα με την πάροδο του χρόνου.

 

 

Πολλαπλά τα οφέλη από τη συνεργασία αυτή για όλες τις πλευρές

 

Η Vidavo μεγαλώνει ακόμα περισσότερο με τη συμμετοχή της στο έργο IntellioT και την κοινοπραξία. «Οι περαιτέρω γνώσεις, η εμπειρία και οι ιδέες που πάντα δημιουργούνται σε τέτοιες δράσεις θα μας κάνουν καλύτερους σε αυτό που κάνουμε. Ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Vidavo διαθέτει τεχνογνωσία στην ανάπτυξη λύσεων για την απομακρυσμένη υποστήριξη ασθενών, την προγνωστική ανάλυση και άλλες εφαρμογές που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη. Η συμμετοχή μας στο έργο θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του έργου είναι συναφή και εφαρμόσιμα στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα η τεχνολογία και οι λύσεις μας που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, θα βοηθήσουν στη βελτίωση των συνολικών δυνατοτήτων και λειτουργιών της πλατφόρμας IntellioT.»

Πηγή