Ειδήσεις

Η παιδική φτώχεια αυξάνεται και η Κομισιόν …χτενίζεται!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Το μεγάλο πρόβλημα της αύξησης της παιδικής φτώχειας στην Ευρώπη ανέδειξε, με ερώτηση της προς την Κομισιόν, η Πολωνέζα ευρωβουλευτής των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Jadwiga Wiśniewska, υπογραμμίζοντας ότι:

– Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο αριθμός των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί.

– Πριν από το 2020 η παιδική φτώχεια έπεφτε, αλλά η τάση διαταράχθηκε από την πανδημία COVID-19, με το ποσοστό των παιδιών που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό να αυξάνεται από 22,8% το 2019 σε 24% το 2020 και σε 24,4% το 2021.

Ρωτούσε δε την Κομισιόν αν γνωρίζει το πρόβλημα και τι μέτρα πρόκειται να λάβει για τήν άμεση αντιμετώπιση του.

Δυστυχώς, στην απάντηση που έδωσε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Šuica , σημειώνεται ότι η μείωση της φτώχειας και δή της παιδικής φτώχειας στην ΕΕ μετατίθεται για το…2030 και μία πρώτη αξιολόγηση των προσπαθειών που καταβάλλονται θα γίνει το 2026!

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του Αντιπροέδρου

Απάντηση του Αντιπροέδρου Šuica εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (14.7.2023)

Ο στόχος για τη μείωση της φτώχειας, του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, είναι η μείωση τουλάχιστον κατά 15 εκατομμύρια του αριθμού των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό έως το 2030, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 εκατομμύρια θα πρέπει να είναι παιδιά.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την παιδική φτώχεια στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκό εξάμηνο – η παιδική φτώχεια είναι ένας από τους κύριους δείκτες του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων.

Τα τελευταία δεδομένα EU-SILC 2022 δείχνουν μια συνολική σταθερότητα σε σύγκριση με το 2021 στη φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό των παιδιών στην ΕΕ, που ανέρχεται στο 24,7%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η τα συστήματα κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη έχουν μετριάσει σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο της πανδημία.

Υπάρχουν ετερογενείς τάσεις μεταξύ των κρατών μελών: σε εννέα κράτη μέλη, έχει καταγραφεί μείωση (σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2021) κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα, ενώ αυξήσεις κατά λιγότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα καταγράφηκαν σε έξι και σημαντικές αυξήσεις (κατά πάνω από 5 ποσοστιαίες μονάδες) καταγράφηκαν σε δύο κράτη μέλη.

Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus (ΕΚΤ+) υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη να κατανέμουν κατάλληλο ποσό πόρων ΕΚΤ+ για στοχευμένες δράσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την παιδική φτώχεια και την υποστήριξη της εφαρμογής της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά.

Στα κράτη με υψηλά επίπεδα παιδικής φτώχειας, αυτή η κατανομή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%. Μαζί με από την εθνική συγχρηματοδότηση, διατίθενται για το σκοπό αυτό 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση της ΕΕ είναι επίσης διατίθεται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Ανάκαμψης και Η Διευκόλυνση Ανθεκτικότητας και η βοήθεια παρέχονται μέσω του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (σύνολο χρηματοδότηση 5,3 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με την § 12 (ε) της ευρωπαϊκής σύστασης για την εγγύηση για τα παιδιά, η Επιτροπή θα επανεξέταση το 2026 της προόδου που επιτεύχθηκε στην εφαρμογή του.

Πηγή