Ειδήσεις

Οι Deepfakes, με ψεύτικα βίντεο, συμβάλλουν στην παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο!Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Με χθεσινή του απάντηση, προς την Γερμανίδα ευρωβουλευτή της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Christine Anderson, ο Επίτροπος Breton παραδέχεται ότι, μετά τα fakenews, η νέα απειλή παραπληφόρησης στο διαδίκτυο προέρχεται από τους Deepfakes, αυτούς δηλαδή που διακινούν ψεύτικα βίντεο ή επεξεργασμένα!

Στην ερώτηση της η Γερμανίδα ευρωβουλευτής είχε επισημάνει ότι, οι Deepfakes αυξάνονται και πληθύνονται στο Διαδίκτυο, παράγοντας και διακινώντας βίντεο που είναι παραπλανητικά πραγματικής εμφάνισης και, σε πολλές περιπτώσεις, δεν μπορούν να διακριθούν από γνήσιες εγγραφές βίντεο.

Επομένως, συμπεραίνει η Γερμανίδα ευρωβουλευτής:

Η υποκείμενη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βίντεο που είναι παραπλανητικά πραγματικής εμφάνισης και, σε πολλές περιπτώσεις, δεν μπορούν να διακριθούν από γνήσιες εγγραφές βίντεο ενώ, είναι δυνατό να δημιουργηθούν βίντεο, στα οποία οι πολιτικοί εμφανίζονται να κάνουν σχόλια που ποτέ δεν έκαναν, ενώ τα ψεύτικα νέα που υποτίθεται ότι υποστηρίζονται από βίντεο μπορούν να γίνουν ιογενή στο Διαδίκτυο.

Ρωτούσε δε την Κομισιόν, αν οι Deepfakes θεωρούνται ότι ενέχουν κίνδυνο που πρέπει να καταπολεμηθεί και ποια μέτρα έχει λάβει μέχρι σήμερα ή τι μέτρα προτίθεται να λάβει.

Στην απάντηση του ο Επίτροπος παραδέχεται ότι, οι deepfakes συνιστούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μέσο για την εκκαθάριση της παραπληροφόρησης, καθώς το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι πιο συναρπαστικό από το κείμενο και μπορεί να είναι δύσκολο για τους πολίτες να εκτιμήσουν την αξιοπιστία ενός τέτοιου υλικού.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου, στην οποία περιλαμβάνεται και το τι μέλλει γενέσθαι για την αντιμετώπιση αυτής της νέας απειλής:

Απάντηση του κ. Breton εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (21.5.2021)

Η παραπληροφόρηση αποτελεί πρόκληση για τη δημοκρατία και την κοινωνία. Η κατάχρηση των deepfakes μπορεί να είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο μέσο για την εκκαθάριση της παραπληροφόρησης, καθώς το οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι πιο συναρπαστικό από το κείμενο και μπορεί να είναι δύσκολο για τους πολίτες να εκτιμήσουν την αξιοπιστία ενός τέτοιου υλικού.

Η Επιτροπή διαθέτει μια ειδική στρατηγική για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και ειδικότερα, το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία επιδιώκει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των δημοκρατιών της ΕΕ και καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και ισχυρής δημοκρατικής συμμετοχής, την υποστήριξη ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Η Επιτροπή θα εκδώσει οδηγίες, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες πρέπει να ενισχύσουν τα μέτρα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, ενισχύοντας τον κώδικα πρακτικής για την παραπληροφόρηση.

Θα προτείνει επίσης νομοθεσία για μεγαλύτερη διαφάνεια στην πολιτική διαφήμιση.

Η πρόταση για έναν Ψηφιακό Νόμο Υπηρεσιών (DSA) περιλαμβάνει κανόνες για πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες για την εκτίμηση και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων και των συστημικών κινδύνων που παρέχουν οι υπηρεσίες τους (π.χ. εποπτεία περιεχομένου, συστήματα σύστασης ή διαφήμισης) σε σκόπιμη χειραγώγηση. Ο στόχος είναι να καταστεί ο Κώδικας ένα από κοινού ρυθμιστικό μέσο που ενισχύεται από μια ρυθμιστική εποπτική αρμοδιότητα στο πλαίσιο του DSA. Η πρόταση για έναν νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη καθορίζει ελάχιστες υποχρεώσεις διαφάνειας για συστήματα AI (Artificial Intelligence) που δημιουργούν ή χειρίζονται οπτικοακουστικό περιεχόμενο (δηλαδή deepfakes) και αποκαλύπτουν πότε το περιεχόμενο έχει τροποποιηθεί τεχνητά.Source link