Διάφορα

Κατάρτιση εργαζομένων ανά την Ελλάδα στη δημοσιογραφία και την ηλεκτρονική επικοινωνία


…από τον ΣΗΠΕ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εκατοντάδων εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα συνεχίζει ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν συγκεκριμένες επαγγελματικές εξειδικεύσεις στον ευρύτερο τομέα της ενημέρωσης.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για πρόγραμμα τριών «κατευθύνσεων»: τη Δημοσιογραφία Δεδομένων, την Ψηφιακή Αφήγηση στα Σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας, καθώς και το Μάνατζμεντ Ενημερωτικών-Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων.
Η τρίτη κατεύθυνση, δε, περιλαμβάνει τρεις εξειδικεύσεις, που αφορούν στο SocialMediaMarketing, τη χρηματοοικονομική διαχείριση ενημερωτικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής ιστοσελίδας και τη διαχείριση ενημερωτικής, πολιτιστικής, ψυχαγωγικής ιστοσελίδας.
Πεδία Τηλεκατάρτισης
1. «Ειδικός Δημοσιογραφίας Δεδομένων»
2. «Ειδικός Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας»
3. «Μάνατζερ ενημερωτικών – πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ιστοσελίδων»:
• «Ειδικός Social Media Marketing»
• «Ειδικός χρηματοοικονομικής διαχείρισης»
• «Ειδικός διαχείρισης ιστοσελίδας»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου σε μορφή webinar. Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτησή τους, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 64 ετών και απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Η ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κατάρτισης λήγει την Τετάρτη 8/7/2020. Η υποβολή των δικαιολογητικών είναι έως την Παρασκευή 10/7/2020
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο www.regionalpress.gr (μενού ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

The post Κατάρτιση εργαζομένων ανά την Ελλάδα στη δημοσιογραφία και την ηλεκτρονική επικοινωνία appeared first on Enimerosi24.Source link