Ευρωπαϊκή εγγύηση και ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά ζητούν ευρωβουλευτές της ακροδεξιάς


Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022, 13:37

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά και η συνολική στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, καθυστερούν αδικαιολόγητα και το γεγονός έδωσε αφορμη στους Αυστριακούς ευρωβουλευτές της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Harald Vilimsky και Georg Mayer, να υποβάλλουν καίριες ερωτήσεις προς την Κομισιόν, ζητώντας τ’ αυτονόητα.

Κατ’ αρχήν συμπαρίστανται στην Κομισιόν που ζητά από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ταχέως την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά και συνηγορούν στο ότι, οι κυβερνήσεις πρέπει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ταχέως την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά και να υποβάλουν τα εθνικά τους σχέδια δράσης για την εφαρμογή του στην Επιτροπή εντός έξι μηνών από την έγκρισή του.

Ερωτούν, λοιπόν, την Κομισιόν αν διαβλέπει τον κίνδυνο εδώ να δημιουργήσει ένα σύστημα κινήτρων για τη μετανάστευση στο οποίο τα παιδιά στέλνονται μπροστά ως άγκυρες.

Ερωτούν ακόμη αν τα παιδιά που δεν είναι πολίτες της ΕΕ και έχουν νόμιμο καθεστώς ασύλου πρέπει να αποκτήσουν αμέσως το δικαίωμα ιθαγένειας κράτους μέλους της ΕΕ στο μέλλον.

Στην συνέχεια αναφέρουν ότι η Κομισιόν ενέκρινε μια συνολική στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και μια πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά. Στόχος είναι η προώθηση των ίσων ευκαιριών για τα παιδιά που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό.

Υπογραμμίζουν, ακόμη, ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση της Ευρώπης εκτοξεύει τις τιμές στα ύψη αυτόν τον χειμώνα, αφήνοντας φτωχότερες οικογένειες και, ως εκ τούτου, πολλά παιδιά που έχουν ανάγκη να αντιμετωπίζουν μια ακόμη μεγάλη πρόκληση.

Τα ερωτήματα λιτά και ξεκάθαρα:

1. Θεωρεί η Επιτροπή την αύξηση της παιδικής φτώχειας ως μία από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης; 2. Υπάρχουν ανησυχίες ότι τα φιλόδοξα σχέδια της ΕΕ για το κλίμα θα υπονομεύσουν την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τα παιδιά που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό; 3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα, όπως επιχορηγήσεις για λογαριασμούς θέρμανσης, συνιστά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν για να μετριάσουν τις άμεσες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα ευάλωτα νοικοκυριά και να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τα παιδιά;


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022, 13:37

Πηγή