«Γίνε web developer»: Πύλη για 5.000 ανέργους στην ψηφιακή οικονοµία
20 Mar «Γίνε web developer»: Πύλη για 5.000 ανέργους στην ψηφιακή οικονοµία

Posted at 14:14h
in LIFE TECH, TECH
by Soustas

Ένα νέο ειδικό πρόγραµµα κατάρτισης για χιλιάδες πτυχιούχους προωθεί το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα το υπουργείο Εργασίας. Η εν λόγω δράση, η οποία σχεδιάζεται σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων, προσφέρει τη δυνατότητα σε 5.000 ανέργους πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονοµικής κατεύθυνσης, στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το νέο φιλόδοξο πρόγραµµα του υπουργείου Εργασίας αποσκοπεί επιπλέον να απαντήσει στο διαπιστωµένο έλλειµµα ψηφιακών δεξιοτήτων που παρεµποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονοµίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ο προγραµµατισµός, η σχεδίαση, η εγκατάσταση και η υποστήριξη web εφαρµογών, η ανάπτυξη λογισµικού, η εγκατάσταση και η συντήρηση δικτύων, η ασφάλεια συστηµάτων συνθέτουν τη λίστα των ψηφιακών δεξιοτήτων που βρίσκονται σε µεγάλη ζήτηση.

Οι επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη αναζητούν επαγγελµατίες: web analysts, web developers, web technicians, applications programmers, web technicians, software developers, digital/ web designers, ICT service managers, IT business analysts, systems analysts, computer network professionals, database developer, IT security specialist κ.ά. Σύµφωνα µε πληροφορίες του ενθέτου «Εργασία», το νέο πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε το σύστηµα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαµβάνει την ακόλουθη δέσµη παρεµβάσεων:

Συµβουλευτική υποστήριξη.
Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την υλοποίηση του οποίου θα αναλάβουν αδειοδοτηµένοι πάροχοι κατάρτισης.
Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος κατάρτισης.
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας

Διαβάστε επίσης: Redmi Go: To Xiaomi με τιμή κάτω των 60€

Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι συνολικής διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών πρακτικής άσκησης και θα είναι συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών. Σύµφωνα µε υψηλόβαθµες πηγές του υπουργείου Εργασίας, οι δικαιούχοι θα λαµβάνουν 5 ευρώ ανά ώρα για τη θεωρία και 4 ευρώ για την πρακτική άσκηση. Αυτό σηµαίνει ότι οι ωφελούµενοι θα βάλουν στην τσέπη τους περί τα 2.800 ευρώ για το σύνολο του προγράµµατος, δηλαδή 2.000 ευρώ για το θεωρητικό µέρος του προγράµµατος και 800 ευρώ για τη συµµετοχή τους στο πρακτικό σκέλος της δράσης.

Το πρόγραµµα έχει συνολικό προϋπολογισµό 28.350.000 ευρώ, η συµµετοχή των ωφελουµένων σε συµβουλευτική δεν θα πληρώνεται, ενώ θεωρείται δεδοµένο ότι θα µοριοδοτηθεί η ανεργία αλλά και το εισόδηµα. Πηγές του υπουργείου Εργασίας εκτιµούν ότι το ειδικό πρόγραµµα κατάρτισης θα προκηρυχθεί πριν από το Πάσχα.

Αμοιβή 2.800€

Η θεωρητική κατάρτιση θα είναι 400 ώρες και η πρακτική 200 ώρες. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 5 ευρώ ανά ώρα για τη θεωρία και 4 ευρώ για την πρακτική άσκηση, δηλαδή 2.800 ευρώ.

Πηγή: ethnos.gr

Like this:

Like Loading…Source link