Πλήκτρο ενεργοποίησης της Siri στο επερχόμενο iPhone 8 της Apple


To iPhone 8 εκτιμάται ότι θα έχει ειδικό πλήκτρο για την έναρξη της επικοινωνίας με τη Siri, συγκεκριμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης του τηλεφώνου. 

Μέχρι σήμερα, για να ενεργοποιήσει κανείς τη Siri, θα έπρεπε να της μιλήσει λέγοντας “Hey Siri” ή πατώντας το κεντρικό πλήκτρο κάτω από την οθόνη. Στο iPhone 8 αυτή η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει, καθώς θα υπάρχει πλέον και η δυνατότητα της χρήσης ενός ειδικού πλήκτρου για την επικοινωνία με την ψηφιακή βοηθό της Apple.

H πιθανή έλλειψη του κεντρικού πλήκτρου στο iPhone 8 θα οδηγήσει σε άλλες λύσεις, όπως είναι η χρήση του πλήκτρου ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του τηλεφώνου για να ζητήσει κανείς από τη Siri να εκτελέσει μία λειτουργία.

Οι πληροφορίες για τον εναλλακτικό τρόπο ενεργοποίησης της Siri προέρχονται από developers που είναι υπεύθυνοι και για άλλες διαρροές για  το iPhone 8. Πολλοί είναι οι χρήστες που θεωρούν ότι η ενεργοποίηση της Siri από ένα φυσικό πλήκτρο αποτελεί μία καλή λύση, τόσο για την περίπτωση που θα προκύψει κάποιο πρόβλημα, όσο και εάν ο χρήστης βρίσκεται σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Η έλλειψη του κεντρικού Home Button εκτιμάται ότι θα οδηγήσει και σε άλλες λύσεις που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του τρόπου ταυτοποίησης του χρήστη αντί για το Touch ID, με τη χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου.Source link