Αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας από τo Alphabet X Lab


Το Alphabet X Lab, της μητρικής της Google, πειραματίζεται με τις μεθόδους αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις επιταγές της κλιματικής αλλαγής, το Alphabet X Lab πειραματίζεται με τρόπους που θα μπορούσαν να αποθηκευτούν διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο απώτερος σκοπός του X Lab της Alphabet είναι να καταφέρουν οι αποθηκευμένες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να δώσουν ρεύμα στο τυπικό δίκτυο που ηλεκτροδοτεί πόλεις και εγκαταστάσεις. Ο τρόπος αποθήκευσης ενέργειας είναι ένας συνδυασμός χρήσης αντιψυκτικού και ζεστού αλατιού, ο οποίος εκτιμάται ότι μπορεί να προσφέρει αποθήκευση ενέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από εκείνο που προσφέρει η αποθήκευση με μπαταρίες ιόντων Λιθίου.

Ο στόχος της Alphabet είναι να μην πηγαίνει χαμένη η ενέργεια που αντλείται από τις ανανεώσιμες πηγές, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά πάρκα ή οι ανεμογεννήτριες. Σε πρώτη φάση, το Alphabet X Lab ονομάζει το σχέδιό της ως Malta Project, στο οποίο χρησιμοποιεί δύο δεξαμενές με αλάτι και άλλες δύο με αντιψυκτικό υγρό. Ο ηλεκτρισμός που έχει αντληθεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετατρέπεται σε ζεστό και κρύο αέρα, ο οποίος ζεσταίνει το αλάτι και ρίχνει τη θερμοκρασία στο αντιψυκτικό αντίστοιχα. Σταδιακά η διαδικασία αντιστρέφεται και προκύπτουν ρεύματα αέρα που κινούν μία τουρμπίνα και έτσι παράγεται ηλεκτρική ενέργεια για ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Η διάταξη της Alphabet είναι σε πειραματικό στάδιο, αλλά φιλοδοξεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων και των ηλεκτρικών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο.Source link