Νέα, cloud εφαρμογή για μαζική άντληση στοιχείων TaxisNet, ΕΦΚΑ και ΓΕΜΗ


Η Data Communication παρουσιάζει τη νέα, πρωτοποριακή λύση μαζικής άντλησης στοιχείων DC Tax4all, για λογιστικά γραφεία.

Πρόκειται για μία cloud εφαρμογή, η οποία συνδέεται απευθείας με τις ιστοσελίδες των TAXISNET, ΕΦΚΑ & τέως ΙΚΑ, ΓΕΜΗ και αντλεί μαζικά όλα τα δεδομένα που καθημερινά χειρίζεται ένα λογιστικό γραφείο, όπως: Έντυπα Taxis, Ασφαλιστικά Στοιχεία, πληροφορίες για Πληρωμές, Ρυθμίσεις, Οφειλές, Στοιχεία Μητρώου Φυσικών και Νομικών προσώπων. Το DC Tax4all λειτουργεί αυτόνομα και είναι ανεξάρτητο από το λογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το λογιστικό γραφείο.

Ανεπτυγμένο στο Microsoft Azure, το DC Tax4all ανήκει στη νέα γενιά των πρωτοποριακών, cloud εφαρμογών και υπηρεσιών της Data Communication, που αποσκοπούν στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του λογιστικού γραφείου, δίνοντας τη δυνατότητα στους λογιστές – φοροτεχνικούς να αυτοματοποιήσουν 100% τις καθημερινές εργασίες τους, να επιτύχουν σημαντική οικονομία χρόνου και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους. Και όλα αυτά μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, συμβατό με τον ευρωπαϊκό κανονισμό (GDPR), που διασφαλίζει ότι τα ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα θα παραμείνουν απόρρητα και εμπιστευτικά.

Με την αξιοποίηση της λύσης DC Tax4all κάθε λογιστικό γραφείο έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από μοναδικά πλεονεκτήματα, όπως : η απλοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών, η μείωση του χρόνου εργασίας, η μείωση του διαχειριστικού κόστους και η πρόσβαση από παντού, 24/7. Στα μοναδικά πλεονεκτήματα της λύσης συγκαταλέγονται επιπλέον: η μαζική εκτέλεση εργασιών και η δυνατότητα προγραμματισμού αυτοματοποιημένων και επαναλαμβανόμενων εργασιών.

Να σημειώσουμε ότι το DC Tax4all αντλεί ενδεικτικά:
Στοιχεία Μητρώου Φορολογούμενου
Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, Ν, Φ2, ΕΝ.Φ.Ι.Α., Εκκαθαριστικό
Προβολή Οφειλών & Πληρωμών ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ
Ταυτότητες Οφειλών & Ρυθμίσεων TAXISNET
Υποβολή Αιτήσεων νέας Ρύθμισης TAXISNET
Προβολή Πληρωμών TAXISNET
Προβολή Αυτοκινήτων & Τελών Κυκλοφορίας
Προβολή Αποτελεσμάτων Δημόσιας κλήρωσης TAXISNET
Έκδοση Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Data Communication, εταιρεία με ηγετική θέση στην αγορά λογισμικού για λογιστικά γραφεία, έχει συνδέσει τη μέχρι τώρα πορεία της με καινοτόμες πρωτοποριακές εφαρμογές που βελτιώνουν δραστικά τον τρόπο λειτουργίας των λογιστικών γραφείων στην Ελλάδα.

The post Νέα, cloud εφαρμογή για μαζική άντληση στοιχείων TaxisNet, ΕΦΚΑ και ΓΕΜΗ appeared first on pestaola.Source link